Noodopvang tijdens lockdown

Het inrichten van de noodopvang wordt iets anders geregeld dan tijdens de eerste periode van sluiting.

Kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben, (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen) mogen gebruik mogen maken van de huidige opvang.

Werkt u als ouders in een vitaal beroep, dan mag u uw kind brengen tijdens de reguliere tijden op de dagdelen waarvoor u een contract heeft afgesloten.

Mocht u daarvan gebruik willen maken, wilt u ons dan uiterlijk vrijdag 1 januari daarover informeren? Dan kunnen we in onze planning daar rekening mee houden.

Opgave via: g.baan@pszmargriet / m.hoogenkamp@pszmargriet.nl


Naast peuters voor de noodopvang willen we vanaf maandag 4 januari t/m 15 januari (afhankelijk van de maatregelen) ook graag de VVE peuters uitnodigen om 4 dagdelen op de peuterspeelzaal te komen, dit organiseren we op de ochtenden van maandag tot en met donderdag. U wordt door de mentor van uw kind hierover geïnformeerd.